Ελληνική Εταιρία Ερευνών Και Εφευρέσεων. 1982

Ελληνική Εταιρία Ερευνών Και Εφευρέσεων. 1982

Παγκόσμιος Οργανισμός Προόδου Και Πολιτισμού

Παγκόσμιος Οργανισμός Προόδου Και Πολιτισμού

31η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, Ελλην. Βιοτεχνία 1966

31η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, Ελλην. Βιοτεχνία 1966